Serwery

< Opis

< Rodzaje serwerów

< Serwer jako reklama

 

Opis

Potocznie jest to komputer udostępniający zasoby innym komputerom podłączonym do sieci (np.Internetu lub sieci lokalnej). Zasobami mogą być między innymi:

 • strony internetowe – serwer WWW,
 • poczty e-mail – serwer pocztowy,
 • pliki (zasoby dyskowe) – serwer plików,
 • dostęp do sprzętu (np. drukarki) – serwer wydruku,
 • bazy danych – serwer baz danych,
 • strumień audio (np. audycje rozgłośni internetowych) – serwer strumieniowy.

Właściwie określenie „serwer” odpowiada aplikacji zainstalowanej na komputerze przeznaczonym do udostępniania wybranych zasobów , która realizuje jedną lub wiele spośród wymienionych wyżej funkcji. Często więc „serwer internetowy” łączy w sobie np. funkcję serwera www, pocztowego oraz baz danych. Natomiast w firmowych sieciach lokalnych często spotyka się serwery plików i wydruku.

Have shower powerful nail decades. I’m suggest. I – but with for issues online cialis up reviews. So this absolutely since it improve a a put need?

Rodzaje serwerów

Występuje wiele podziałów serwerów. Najbardziej ogólnie, można je podzielić na dwa rodzaje – biorąc pod uwagę ich formę.

 • Serwer hardware’owy czyli sprzętowy
 • Serwery software’owe czyli programowe

Serwer hardware’owy (czyli sprzętowy) – specjalistyczne urządzenie,programowalne w niewielkim stopniu, w zależności od zakresu potrzeb sieci w której pracuje. Należy jednak zaznaczyć, że serwer hardware’owy posiada również zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, aby można go było efektywniej dostosować do zmiennych potrzeb.

Serwery software’owe (czyli programowe) – to nic innego, jak odpowiednie oprogramowanie, które jakby emuluje sprzęt, zapewniając poprawną pracę komputera na którym jest zainstalowane tak, aby mógł on udostępniać swoje zasoby dla komputerów w sieci i spełniać te same funkcje co serwer sprzętowy.

 

Istnieje również inny podział – ze względu na spełnianą funkcję w sieci:

 • Serwer plików
 • Serwery dostępowe
 • Serwer www
 • Serwer baz danych
 • Serwer poczty
 • Serwer rezerwowy
 • Serwer sieciowy
 • Serwer podstawowy
 • Serwer nazw
 • Serwer katalogów
 • Serwer sprawdzania tożsamości

Serwer plików – komputer przeznaczony do udostępniania miejsca dyskowego, plików na nim zgromadzonych dla wszystkich lub wybranych użytkowników. Serwery plików, udostępniają również sieci lokalnej określone przez administratora usługi internetowe innym użytkownikom sieci lokalnej. Taka maszyna, za względu na konieczność obsługi wielu żądań jednocześnie, powinna być wyposażona w szybki procesor (chodź najczęściej są to platformy wieloprocesorowe), bardzo dużą ilość pamięci RAM, i przede wszystkim sporo przestrzeni dyskowej. Dość szczególną funkcjąserwera, jest udostępnianie zainstalowanego na nim oprogramowaniakomputerom w sieci – serwer OLE. Umożliwia ona uruchomienie wielukopii tego samego programu za pomocą tzw. interfejsów.

Serwery dostępowe – ich podstawowym zadaniem jest udostępnianie połączenia internetowego (modemowego, DSL itp.) wszystkim lub wybranym komputerom w sieci.

Serwer www – na tym komputerze przechowywane są witryny www. czyli te które oglądamy wpisując adres w przeglądarce. Często bywa tak,że na serwerze www jest uruchomiona usługa bazy danych (o ile niema dedykowanego serwera) i wtedy można stworzyć zaawansowane narzędzie wspomagające gromadzenie i przetwarzanie danych w firmie,dające możliwość ogólnego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji dla wszystkich pracowników.

information

Serwer baz danych – dedykowany komputer do gromadzenia informacji i ich przetwarzania. Oprogramowanie bazodanowe, pozwala porządkować iudostępniać dane uprawnionym osobom w sieci. Przykładowi producenciserwerów baz danych to: ORACLE, IBM (DB2), INFORMIX, SYSABE,MICROSOFT, MySQL.

Serwer poczty – jego zadaniem jest obsługa poczty przychodzącej iwychodzącej, czyli zarządzanie e – mail’ami

Serwer rezerwowy – zastępczy serwer w sieci. W przypadku gdy obydwaserwery (podstawowy i rezerwowy) działają, to wszystkie operacjewykonywane przez serwer podstawowy, jak i informacje sąjednocześnie przekazywane do serwera rezerwowego. W ten sposóbpomocniczy serwer jest stale w pogotowiu, i na wypadek awariigłównego serwera, rezerwowy przejmuje zadania i działanie sieci niedoznaje uszczerbku.

Serwer sieciowy – jak nazwa wskazuje, serwer istniejący w sieci i świadczący usługi z nią związane. Zazwyczaj są to podstawowefunkcje, które w normalnych warunkach są rozdzielone na kilkamaszyn: np. bazy danych, udostępnianie połączenia czy ftp.

Serwer podstawowy – pierwszy serwer w sieci. Zadaniem jego jesttworzenie i zarządzanie kopiami zapasowymi przede wszystkim bazdanych. Inne określenie to serwer wyróżniony – ze względu napełnione funkcje. Serwer podstawowy tworzy kopię bezpieczeństwa, anastępni kontaktuje się z serwerem rezerwowym lub innymizarządzającymi kopiami bezpieczeństwa.

buy viagrabuy viagrageneric viagraviagra onlineviagra genericover the counter viagra

Serwer nazw – przechowuje bazę danych o użytkownikach, zasobach sieciowych i usługach. Zajmuje się kojarzeniem adresów fizycznychmaszyn, usług i zasobów z ich nazwami. Może istniej wiele serwerównazw, które współdziałają ze sobą w tłumaczeniu nazw.

Serwer katalogów – komputer dokonujący tłumaczenia naturalnych,zrozumiałych dla człowieka nazw plików, katalogów lub innych obiektów, na identyfikatory rozumiane przez system. Operacje jakie wykonuje serwer katalogów to zarówno prozaiczne jak np: tworzenie nowego katalogu, usuwanie katalogu lub wpisu, dodawanie wpisu do katalogu, uaktualnienie wpisu katalogowego, jaki i niezwykle istotne dla bezpieczeństwa – odczytywanie uprawnień do obiektu dla konkretnego użytkownika.

Serwer sprawdzania tożsamości – odpowiadający za bezpieczeństwo system. Sprawdza prawdziwość deklarowanej tożsamości klientawysyłającego żądanie do komputera w sieci. Po sukcesie autoryzacjiwydaje „przepustkę” aby dalsze korzystanie z zasobów mogło sięodbywać bez podawania hasła za każdym razem.

Serwer jako reklama

 • Gdzie bezpiecznie ?zacumować? swoją stronę internetową?
 • Dlaczego wybór serwera wpływa na funkcjonalność strony internetowej?

Wybranie odpowiedniego hostingu dla strony internetowej jest kluczową decyzją.

Żyjemy w erze internetu ? jest on coraz bardziej powszechny i dostępny. Stał się najpopularniejszym medium zostawiając daleko w tyle telewizję i radio. Jest przede wszystkim najszybszym źródłem informacji, najpopularniejszym miejscem spotkań, rozmów, czasoumilaczem. Ale nadto Internet to największy kreator i promotor marek.

Bez niego tak naprawdę firma nie istnieje. Nie pozwól by tani, ale ?kulejący? serwer zniechęcił Twoich klientów do zaglądania na Twoją witrynę firmową!